Mitä hieronta on?

Hieronta on manuaalista terapiaa, jolla pyritään edistämään hierottavan terveyttä ja toimintakykyä. Hieronnassa kädellä, kyynärvarrella tai kyynärpäällä muokataan kehon eri pehmytkudoksia eli lihaksia, nivelsiteisiteitä, jänteitä tai muita kalvorakenteita. Kehonhuolto puolestaan on yleistermi käsin tehtäville tekniikoille joihin lukeutuvat kosketus ja liike. Koulutetun hierojan tekemä hieronta on parhaimmillaan näyttöön perustuvaa toimintaa (engl. evidence based practice). Tämä tarkoittaa, että hieronnassa yhdistyvät yhteen paras saatavilla oleva tutkimustieto, ammatillinen osaaminen ja potilaan toiveet hieronnan vaikutuksista.

Hieronta on hoitomuotona vanha. Ensimmäiset maininnat kirjoitetussa muodossa löytyvät ajalta noin 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Vuosituhansien saatossa eri puolilla maailmaa on syntynyt erilaisia hierontatyylejä ja muun muassa egyptiläisessä, persialaisessa ja japanilaisessa historiallisessa lääketieteen kirjallisuudessa aiheesta on lukuisia mainintoja. Erilaisia hierontatyylejä on tullut ja mennyt ja niiden vaikutustapoja on pyritty selittämään aina sen aikaisen ymmärryksen mukaan. Viime vuosikymmeninä hierontaa on tutkittu enemmän kuin koskaan ja tämä on auttanut lisäämään ymmärrystä hieronnan vaikutuksista ihmiskehoon. Tämä takaa hierottaville entistä laadukkaampaa, tehokkaampaa ja turvallisempiaa hoitoa.

Hieronta hoitotapahtumana

Ensimmäistä kertaa hierontaan tulevia pyydetään täyttämään esitietolomake asiakasrekisteria varten. Lomakkeessa kysytään muun muassa henkilötietoja, sairauksia, lääkityksiä ja vanhoja vammoja. Nämä tiedot ovat salassapidettäviä eikä niitä anneta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa tai lain luomaa edellytystä.

Ennen varsinaista hoitoa asiakkaan kanssa käydään yhdessä läpi hoidon tavoitteita ja pohditaan miten niihin päästään. Tähän päästään haastattelulla, havainnoinnilla ja tutkimisella. Haastattelu sisältää erilaisia kysymyksiä joilla pyritään muun muassa selvittämään hierontaan hakeutumiseen vaikuttaneet tekijät ja mahdollinen oirehistoria. Havainnoinnissa voidaan tarkkailla kehon rakennetta, ryhtiä, liikkumista ja liikkumisen mahdollisia ongelmia, hengittämistä, lihaskireyksiä ja mahdollisia puolieroja kehon rakenteissa.

Tutkimisella pyritään selvittämään tarkemmin vaivojen alkuperää. Tutkimiseen voi lukeutua alueen tunnustelu eli palpaatio, nivelten liikkuvuuksien mittaaminen, lihasvoiman testaus, kävelyn tarkkailu ja tilanteesta riippuen tietyt erityistestit. Vaivan syntytavan selvittäminen mahdollistaa tarkemman hoitamisen ja tätä kautta nopeuttaa kehon toimintakyvyn palautumista. Hyvä tutkiminen on hyvän hoidon perusta.

Itse hieronta voi olla asiakkaan toiveiden mukaan joko rentouttavaa käsittelyä tai keskittyä asiakkaan vaivojen hoitoon. Hoitotapahtuman aikana voidaan tilanteesta riippuen tehdä klassista tai urheiluhierontaa, nivelkäsittelyä, kalvokäsittelyä, triggerpiste-hoitoa, raskausajanhierontaa, syöpäpotilaan hierontaa, lihastasapainokartoitus, kinesioteippausta, urheiluteippausta, TENS-hoitoa, muistin testausta tai apuvälineohjausta. Kotiohjeistuksina asiakas saa halutessaan eri lihaksille venytys- tai voimistusohjeita, jotka tukevat hierontahoitoja.

Hoidon aikana ilmenevästä kivusta, arkuudesta tai heijastetuntemuksista kannattaa mainita hierojalle. Kannattaa myös mainita jos jokin ote tai tekniikka tuntuu mielestäsi epämiellyttävältä niin se voidaan halutessasi jättää tekemättä. Mahdolliset esteet hoidolle kannattaa myös mainita hoitoon tullessa.

Hieronnan hyödyt

Hoidon kautta voidaan saavuttaa helpotusta muun muassa kipuihin, turvotukseen, lihaskireyksiin tai stressiin. Urheilijat tai aktiivisesti liikkuvat hakevat hieronnasta lihashuoltoa eli nopeampaa palautumista ja vammojen ennaltaehkäisyä. Laulajat voivat hyötyä hengitykseen vaikuttavien lihaskireyksien vähentyessä parantuneesta hapenottokyvystä. Raskaanaolevat voivat saada helpotusta raskauden aiheuttamiin kipuihin, suonenvetoihin tai turvotukseen. Aina ei kuitenkaan hoitoon tullessa tarvitse olla olemassa erityistä vaivaa vaan hieronnasta voidaan hakea myös yleistä rentoutumista tai vaivojen ennaltaehkäisyä.


Hakeudu hierontaan, kun:
 • haluat lievennystä lihasten jännityksestä aiheutuviin kolotuksiin ja särkyihin
 • niveltesi liikelaajuudet ovat rajoittuneet
 • sinulla on vamma, josta olet parantumassa
 • harrastat liikuntaa ja haluat hieronnan tarjoaman tehokkaan lihashuollon
 • sinulla on päänsärkyä
 • kärsit stressistä
 • haluat rentoutua
 • haluat ennaltaehkäistä jännitystilojen syntyä

Esteet hieronnalle

Este hieronnalle voi olla joko ehdoton jolloin hierontaa ei voida suorittaa lainkaan tai se voi koskea vain paikallista aluetta, kuten esimerkiksi palovammaa. Raskausajan hieronnalle voi myös olla olemassa esteitä.


Ehdottomia esteitä hieronnalle ovat:

 • Antibioottikuuri (tapauskohtainen)
 • Flunssa tai kuume
 • Kosketus- tai hengitysteitse tarttuva tauti
 • Sekava tai päihtynyt olotila
 • Vakava verenvuototauti

Paikallisia esteitä hieronnalle ovat:

 • Keinotekoiset verisuonet
 • Laskimotulehdus tai -tukos
 • Paikallinen tulehdus, kuten esimerkiksi:
  • Limapussin tulehdus (bursiitti)
  • Luukalvontulehdus (periostiitti)
  • Lihaksen luutumistulehdus (myositis ossificans)
  • Nivelreuma (arthiritis rheumatica), joka on tulehdustilassa
  • Lihasreuma (polymyalgia rheumatica), joka on tulehdustilassa
  • Kihti (arthiritis urica), joka on tulehdustilassa
  • Nivelrikko, joka on tulehdustilassa
  • Selkärankareuma (spondylarthritis ancylopoetica), joka on tulehdustilassa
 • Suonikohjut
  • Tuoreet vammat:
   • Avohaava
   • Jänteen revähdys
   • Lihasrevähdys
   • Luunmurtuma
   • Paleltuma
   • Palovamma
   • Ruhjevamma
 • Tartunta iholla, joka on bakteerin, viruksen tai sienen aiheuttama
 • Tunnistamaton kyhmy

Pienet lapset ovat aina olleet tervetulleita hieronnan ajaksi yrityksen tiloihin, mutta jos lapsi on kipeä niin silloin pyytäisin jättämään hänet muualle hoitoon hieronnan ajaksi.

Raskausajan hieronnan esteet

Raskausajan hierontaan liittyvät hyvin pitkälti samat esteet kuin mitä muulloinkin, mutta muutama lisäys tulee kuitenkin huomioida. Hierontaan ei kannata tulla jos sinulla on verenvuotoa synnytyselimistä, lantion tai vatsan alueella ilmenee kipua tai kramppeja, sinulla on säännöllisiä supistuksia ennen 37. raskausviikkoa tai jos sinulla on raskausmyrkytys.

Vatsan ja sisäreisien alueella ei raskauden aikana käytetä lainkaan voimakkaita otteita ja sääntö pätee vielä 6 viikkoa synnytyksen jälkeenkin. Myös turvonneet alueet hierotaan kevyemmin. Muutenkin hoidossa annetaan erityishuomiota otteiden voimakkuuteen, asiakkaan asetteluun sekä käytettäviin tekniikoihin.

Lääkitys

Lääkityskin voi vaikuttaa hieronnan suorittamiseen. Sen vuoksi hoitoon tullessasi on tärkeää mainita, jos käytät jotain lääkkeitä.

Sydän- ja verisuonitaudit

Sydän- ja verisuonitauteihin tarkoitetut lääkkeet kuten vasodilaattorit, beetasalpaajat, kalsiumsalpaajat, rytmihäiriölääkkeet, sekä verenpainelääkket ja diureetit voivat vaikuttaa hierontaan. Lääkkeet joilla on verenpainetta alentava vaikutus voivat yhdessä hieronnan verenpainetta alentavan vaikutuksen kanssa aiheuttaa huimausta mikä pitää huomioida varsinkin pöydältä noustessa. Lääkkeet jotka ohentavat verta pitää ottaa huomioon otteiden voimakkuudessa ettei liian voimakas käsittely aiheuta verenpurkaumia tai mustelmia. Lääkkeet jotka hidastavat sydämen lyöntitiheyttä voivat yhdessä hieronnan sydämenlyöntiä hidastavan vaikutuksen kanssa aiheuttaa sykkeen laskun alle 50 lyöntiin minuutissa. Hoito pitää tällöin keskeyttää.

Ympäristö

Yritystoimintaa voi harjoittaa luontoa ajatellen ja myös Valkean Lootuksen toimintaa ohjaa tavoite pitää yrityksen hiilijalanjälki mahdollisimman pienenä. Yrityksen hiilijalanjälki mittaa toiminnan elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, jotka puolestaan vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Kasvihuonekaasut ovat välttämättömiä elämän säilymiselle planeetallamme, mutta liiallinen määrä kasvihuonekaasuja lämmittää planeettaamme liikaa ja aiheuttaa monia epäsuotuisia muutoksia, kuten esimerkiksi merenpinnan kohoamista.

Tämän vuoksi Valkea Lootus pyrkii aktiivisesti vähentämään omaa osuuttaan asiaan. Yrityksen energiatarpeista huolehtii nykyisin Ekosähkö. Ekosähkö on saanut Suomen luonnonsuojeluliitolta Ekoenergia-merkin, joka osoittaa kuluttajille ympäristön kannalta parhaat energiamuodot. Tuuli- ja vesivoiman lisäksi Ekosähköä tuotetaan myös bioenergialla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki yrityksen toimintaan käytetty sähkö on peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Varsinaiseen sähkönkulutukseen yrityksessä pyritään vaikuttamaan valitsemalla energiatehokkaita sähkölaitteita ja energiaa säästäviä lamppuja.

Hoidon yhteydessä käytetyt pyyhkeet vaihdetaan puhtaisiin jokaisen asiakkaan jälkeen joten pestävää kertyy paljon. Yrityksen pyykit pestään Attitude-nimisellä pyykinpesuaineella, joka on sertifioidusti ympäristöystävällinen (EcoLogo) ja hiilidioksidineutraali tuote. Tuotteiden valmistaja vähentää aktiivisesti hiilidioksidipäästöjään ja jäljelle jäävät päästöt hyvitetään istuttamalla lisää puita. Tuote on kanadalainen, mutta myös päästöt, jotka syntyvät tuotteiden kuljetuksesta Suomeen, hyvitetään. Kaikki toiminnassa käytettävät pesuaineet on valittu siten, että luontoon kohdistuisi mahdollisimman vähän kuormitusta eikä kestävä kehitys vaarantuisi.

Ympäristöä huomioiden