Klassinen ja urheiluhieronta

Klassinen hieronta on perinteistä pehmeisiin kudoksiin kohdistuvaa hierontaa. Hieronta rentouttaa lihaksia, poistaa kipuja ja kuona-aineita, vilkastuttaa verenkiertoa, vähentää turvotusta, sekä rauhoittaa keskushermostoa. Hieronta edistää myös mielihyvähormonien syntymistä ja saa aikaan kokonaisvaltaisen rentouden ja hyvänolon tunteen.

Klassinen Hieronta

Urheilijan hieronta ei otteiltaan juurikaan poikkea klassisesta hieronnasta, mutta urheilijan harjoitteluohjelma täytyy hieronnassa ottaa huomioon. Hoidon pääpaino on palautumisella sekä vammojen ennaltaehkäisyssä. Säännöllinen harjoittelu rasittaa kehoa ja voi altistaa rasitusvammoille sekä loukkaantumisille, varsinkin jos palautuminen on liian vähäistä. Hieronnalla palautumista voidaan nopeuttaa ja näin parantaa urheilijan suorituskykyä.

Palveluihin kuuluu myös urheiluvammojen ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Ennaltaehkäisy tapahtuu pitkälti erilaisilla hierontatekniikoilla ja ohjeistuksella. Vamman jo ilmaannuttua voidaan kartoittaa vamman vakavuutta sekä paranemisvaihetta ja näiden pohjalta luoda paranemista edistävä hoitosuunnitelma. Tilanteesta riippuen vamma-alue voi kaivata lepoa, kylmää, kohoasentoa, teippausta, paranemisvaiheeseen soveltuvia hierontatekniikoita, tai portaistettua kudoksia vahvistavaa harjoitusohjelmaa. Ennen hoitoon saapumistasi muista aina ilmoittaa, jos epäilet itselläsi olevan jotain vammaa.

Hakeudu hierontaan, kun:
 • haluat lievennystä lihasten jännityksestä aiheutuviin kolotuksiin ja särkyihin
 • nikamiesi ja niveltesi liikeradat ovat rajoittuneet
 • sinulla on vamma, josta olet parantumassa
 • harrastat liikuntaa ja haluat hieronnan tarjoaman tehokkaan lihashuollon
 • sinulla on päänsärkyä
 • kärsit stressistä
 • haluat rentoutua
 • haluat ennaltaehkäistä jännitystilojen syntyä.

Yksikin käynti hierojalla voi jo auttaa lievittämään vaivoja, mutta kuten liikunnassa ja venyttelyssäkin, niin suurimman hyödyn hieronnasta saa kun se on säännöllistä.

Hieronnalla voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan ryhtiin. Olemme kaikki rakenteeltamme erilaisia joten samaan muottiin meitä ei voida asettaa, mutta yleisesti hyvä ryhti voidaan mieltää kokoelmaksi kehonasentoja, jotka mahdollistavat yksilölle mahdollisimman hyvän hapenottokyvyn sekä pienimmän hermoihin ja verisuoniin kohdistuvan paineen. Myös kehoon kohdistuva rasitus pienenee kehon eri osien ollessa paremmin tasapainossa. Erityisen tärkeää tämä on urheilijalle jonka kehoon kohdistuu normaalia enemmän vaatimuksia.

Hyvä ryhti mahdollistaa parhaat edellytykset kehittää toiminnallista voimaa, joka tarkoittaa lihasten ja hermoston kykyä suorittaa dynaamisia, eksentrisiä, isometrisiä ja konsentrisiä liikkeitä tehokkaasti kaikissa avaruussuunnissa. Kehon toimiessa tehokkaasti lihakset toimivat oikeassa järjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että oikea lihas jännittyy oikeassa nivelessä, oikealla voimalla, ja oikeaan aikaan. Jos jossain kohtaa liikeketjua ilmenee toimintahäiriö (kuten lyhyt lihas, heikko lihas, yli- tai aliliikkuva nivel) niin lihasten toiminta muuttuu. Tämä voi vähentää voimantuottoa, voiman rajoittamista, ja stabilisaatiota. Jos liikeketju on epätasapainossa niin se heikentää yksilön rakenteellista ja toiminnallista tehokkuutta sekä suorituskykyä.

Raskausajanhieronta

Raskaus muuttaa naisen kehoa monin tavoin ja altistaa tulevaa äitiä monille vaivoille. Raskausajanhieronnassa näitä vaivoja pyritään vähentämään keskittämällä hoito ongelmien aiheuttajiin, kuten esimerkiksi ryhtimuutoksiin, stressiin, tai turvotukseen. Raskauden eteneminen otetaan huomioon hieronta-asennoissa sekä hierontaotteiden voimakkuudessa. Kinesioteippausta voidaan käyttää osana hoitoja esimerkiksi tukemaan liikkuvammiksi tulleitä niveliä, lievittämään ryhtimuutosten aiheuttamia rasituksia, vähentämään raskaudesta johtuvaa turvotusta tai vähentämään lihaskipuja ja -kireyksiä.

Raskaus voi altistaa esimerkiksi:

 • ryhtimuutoksille mitkä rasittavat varsinkin alaselkää ja niska-hartiaseutua
 • hengenahdistukselle
 • turvotukselle
 • suonenvedoille
 • iskiakselle
 • päänsärylle
 • hermoperäisille vaivoille
 • lihassärylle ja stressille

Hoidon aikana käytetään erikoistyynyjä, joilla äidin asento saadaan mahdollisimman mukavaksi sekä vähennettyä kehoon kohdistuvaa rasitusta. Raskaushieronta kattaa myös raskauden jälkeisen ajan jolloin äidin keho vielä palautuu raskauden aikana tulleista rasituksista. Ennen hoitoa pyydän sinua täyttämään Raskausajanhieronta-lomakkeen jossa käydään tarkemmin läpi raskautesi sen hetkistä tilaa sekä mahdollisia vaivoja.

Raskausajan hieronta

Syöpäpotilaan hieronta

Syöpä on yleisnimitys suurelle joukolle erilaisia sairauksia, joiden syyt, luonne ja ilmeneminen voivat olla hyvinkin erilaisia. Syöpä ei siis ole yksi yhtenäinen sairaus, vaan joukko erilaisia syöpätauteja, joiden syyt, oireet, tyypit ja hoidot poikkeavat toisistaan. Myös syövän oireet ovat moninaisia. Syöpä voi olla pitkään oireeton tai siihen voi liittyä vain yleisiä oireita, kuten väsymystä ja laihtumista. Kaikkia syöpäpotilaita voidaan kuitenkin hieroa, jos koulutettu hieroja on saanut asianmukaisen lisäkoulutuksen ja hierontaan on syöpähoitojen aikana hoitavan lääkärin lupa.

Syöpäpotilaan hieronnassa kerätään tavallista hierontakäyntiä enemmän esitietoja. Tämä mahdollistaa hieronnan sopeuttamisen juuri sinun tarpeisiisi ja mahdollistaa turvallisen käsittelyn. Erityishuomioita hieronnassa annetaan paineensäätelylle, hieronta-asennoille ja varotoimille tiettyjen alueiden suhteen. Pääsääntöisesti syöpäpotilaan hieronta on perinteistä hierontaa huomattavasti kevyempää. Syöpäpotilaan hieronnalla ei pyritä parantamaan syöpää vaan ainoastaan lievittämään sairauteen ja sen hoitoihin liittyviä haittoja ja sivuvaikutuksia. Hieronta edellyttää syöpähoitojen aikana aina hoitavan lääkärin luvan hieronnalle eli tämä kannattaa hankkia ennen ajan varaamista.

Tutkimusten mukaan syöpäpotilaan hieronta saattaa vähentää:

 • kipua
 • väsymystä
 • ahdistusta
 • masennusta

Muita syöpäpotilaan hieronnan positiivisia vaikutuksia voivat olla syvä rentoutuminen, pahoinvoinnin väheneminen, turvotuksen ja lymfedeeman (imunestekierron häiriö) väheneminen, arpikudoksen liikkuvuuden lisääntyminen, helpotus ääreishermostoperäisiin oireisiin, parempi keskittymis- ja havainnointikyky, parempi unen laatu, ja parempi elämän laatu.

McKenzie-menetelmä

McKenzien mekaaninen diagnostisointi ja terapiamenetelmä (MDT) on selkärangan sekä raajojen kiputilojen seikkaperäinen tutkimus-, diagnostisointi ja terapeuttinen lähestymistapa. Menetelmä koostuu kolmesta osasta: tutkiminen, hoito, ja ennaltaehkäisy. Tutkimisosassa asiakkaan oirekuva määritellään huolellisella haastattelulla mitä seuraa fyysinen tutkiminen. Varsinainen hoito pohjautuu tutkimisosiossa tehtyihin havaintoihin. MDT korostaa ohjausta ja asiakkaan aktiivista osallistumista oman vaivansa hoitamisessa. Näin lievitetään nopeasti asiakkaan kipua, palautetaan normaali toiminta ja samalla hoitokertojen määrää minimoidaan.

Tavoitteena on, että asiakas oppii itsehoitokeinoja, joilla hän pystyy hallitsemaan olemassa olevaa kipua, ennaltaehkäisemään vaivoja ja toisaalta estämään uusien kipujaksojen paheneminen. Menetelmää käytetään muun muassa välilevynpullistumien, lyhentyneiden kudosten, kiinnikkeisten hermojuurien, ryhtiongelmien sekä jännevammojen hoitoon. Hoidon tukena voidaan hyödyntää McKenzie-tyynyjä.

Nivelkäsittely

Huono liikkuvuus nivelissä vaikuttaa heikentyneen liikkuvuuden lisäksi haitallisesti myös nivelen aineenvaihduntaan mikä puolestaan altistaa niveltä rappeutumiselle sekä pidemmällä aikavälillä aiheuttaa kireyttä niveltä ympäröivissä rakenteissa, kuten lihaksissa ja kalvorakenteissa. Nivelkäsittely eli mobilisaatio pyrkii palautttamaan niveleen sen normaalin liikkuvuuden, parantamaan nivelen aineenvaihduntaa, rentouttamaan niveltä ympäröiviä kudoksia sekä vähentämään turvotusta. Hoito voi koostua lihasenergiatekniikoista, vetohoidosta, mobilisoivasta hieronnasta tai näiden yhdistelmästä. Hoidon kohteena ovat nivelet ja niveltä ympäröivät kudokset, kuten lihakset, sidekudoskalvot, jänteet ja nivelsiteet sekä selkärangan alueella myös välilevyt.

Mobilisoiva Hieronta

Kalvokäsittely

Kalvokäsittelyllä pyritään muokkaamaan ihonalaisia kalvorakenteita, jotka toisiinsa kiinni liimaantuessaan voivat vaikuttaa haitallisesti kehon liikeratoihin, ryhtiin, sekä liikkeiden sulavuuteen. Ihannetapauksessa nämä rakenteet liukuvat vapaasti toisiinsa nähden, mutta esimerkiksi ikä, toistuva rasitus tai huonosti parantuneet vammat voivat lisätä kudosten välisiä kiinnikkeitä ja näin heikentää kehon liikkuvuutta ja hienomotoriikkaa.

Kalvorakenteet kiinnittyvät kehossa toisiinsa muodostaen linjoja joita pitkin lihasten tuottamat voimat välittyvät kehossa. Tämä tarkoittaa, että erinäisiä vaivoja voidaan hoitaa muualtakin kuin vain oireilevalta alueelta. Esimerkiksi alaselän vaivoja voi helpottaa pohkeen alueen käsittely tai tenniskyynärpää vaivaa voidaan hoitaa pehmentämällä hartiaseudun kireyksiä.

Kalvokäsittely

Kalvorakenteet koostuvat pääosin kollageenista. Kuten yllä mainittiin niin kalvorakenteet voivat liimaantua kiinni toisiinsa ja tämä tapahtuu kollageenimolekyylien väliin muodostuvien vetysidoksien kautta. Nämä vetysidokset nimensä mukaisesti sitovat molekyylit toisiinsa vety- (H) ja happiatomien (O) liittyessä toisiinsa. Tämä luo alueelle liikerajoitusta ja estää kalvojen vapaata liikettä suhteessa toisiinsa. Kalvokäsittelyssä pyritään rikkomaan näitä vetysidoksia ja näin parantamaan kudosten välistä liikettä.

Triggerpisteen hoito

Lihaksessa oleva triggerpiste on ympäristöään kireämpi kohta, joka heijastaa kivun tai paineen tuntemuksia muualle kehoon. Pisteen luoma lihaskireys vaikuttaa alueen liikkuvuuteen sekä aiheuttaa ja ylläpitää usein haitallisia asennonmuutoksia kehossa. Vaivan syntyyn vaikuttaa moni asia, mutta usein taustalla on liiallinen lihasrasitus, vamma, kipu, huono ergonomia tai vääränlainen venyttely. Hoidon kannalta on tärkeää pyrkiä selvittämään miksi piste on päässyt muodostumaan jotta vältytään sen uusiutumiselta. Tähän pyritään tarkastelemalla kehoa kokonaisuutena eli ryhdin mahdollinen vaikutus sekä kireydet muualla kehossa otetaan asiassa myös huomioon.

Triggerpisteen hoito

Lihastasapainokartoitus

Tutkiminen on hyvän hoidon perusta ja hieronnassa se tapahtuu haastattelulla, havainnoimmalla sekä tunnustelemalla. Eräs hyödyllinen havainnoinnin keino on lihastasapainokartoitus, joka on hyvä suorittaa hoitosuhteen alkupuolella. Kartoituksessa tarkastellaan kehon asentoja ja ryhtiä sekä mahdollisesti käydään läpi lihaskireyksiä, nivelten liikeratoja ja lihasten aktivoitumisjärjestyksiä. Kartoituksen tekeminen helpottaa hierontasuunnitelman luomista, takaa paremman hoitotuloksen ja auttaa asiakasta paremmin ymmärtämään vaivojensa syitä. Asiakkaan suostumuksella hänen ryhdistään voidaan myös ottaa valokuva ja käyttää sitä vertailukohteena hoitojen vaikutuksista.

Lihastasapainokartoitus

Ihmisen elämän aikana tapahtuvat fyysiset ja psyykkiset rasitukset vaikuttavat kehon olemukseen ja kertovat minkälaisen rasituksen alaisena hän on ollut. Kartoituksen tarkoitus on arvioida näiden rasitusten aiheuttamia muutoksia kehon rakenteille ja toiminnalle mikä puolestaan luo pohjaa hoitosuunnitelmalle. Jo pelkkä ryhdin tarkkailu on hyvin valaisevaa, koska siihen on kirjoitettu yksilön elämänkokemus, opitut tavat ja toimintamallit, mahdolliset vammat ja leikkaukset sekä myös kaikenlaiset psyykkiset rasitteet. Katsomalla voidaan nopeasti päätellä mahdollisia lihaskireyksiä sekä niiden syitä.

Kinesioteippaus

Kinesioteippauksella kehon toimintaan voidaan vaikuttaa monin eri tavoin, mutta perusajatuksena on aina parantaa yksilön toimintakykyä. Teippauksella voidaan vähentää kipuja, lihaskireyksiä, turvotusta sekä tukea ja ohjata kehoa tai yksittäistä niveltä. Käyttöaiheita ovat esimerkiksi raskauden aiheuttama jalkojen turvotus, tenniskyynärpää sekä selkäkivut. Myös huonoon ryhtiin voidaan teippaamalla vaikuttaa ohjaamalla kehoa parempaan asentoon.

Kinesioteippaus

Urheiluteippaus

Urheiluteippausta voidaan käyttää ennaltaehkäisemään vammoja, ensiapuna vamman jo synnyttyä, tai osana kuntoutusta tehostamaan paranemista sekä ehkäisemään vamman uusiutumista. Käyttöaiheita ovat esimerkiksi nivelside- ja ruhjevammat, lihasvenähdys tai vähemmän vakavat lihasten repeämät, ja nivelen yliliikkuvuus tai epävakaus. Urheiluteippauksessa voidaan käyttää tilanteesta riippuen joko kovempaa tai joustavampaa teippiä, mutta riippumatta käytetystä teipistä tavoitteena on aina tukea aluetta tarpeeksi samalla kun säilytetään alueen tarkoituksenmukainen liikkuvuus.

Urheiluteippaus

TENS

TENS-hoidossa kipualueelle tai sen läheisyyteen asetetaan elektrodeja, jotka vähentävät kiputuntemusta. Kivunlievitys tapahtuu, riippuen laitteen asetuksista, joko laitteen luoman kipuaistimuksen kanssa kilpailevan sähköisen ärsykkeen seurauksena tai kehossa lisääntyneiden kipua lievittävien hormonien myötä. Hoidon teho perustuu porttikonrolliteoriaan ja mielihyvähormonien vapautumiseen kehossa.

TENS-Hoito

TENS-hoitoa voidaan käyttää myös turvotuksen lievittämiseen. Turvotuksen edistäminen tapahtuu sähkön aiheuttaman pienen lihasaktivaation kautta tai elektrodien sopivalla asettelulla mikä vähentää alueen turvotusta.

Muistin testaus

Asiakkaan muistia voidaan testata, jos on syytä epäillä muistisairautta. Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää muistia ja muita tiedonkäsittelyn osa-alueita. Muistin testaukseen käytetään lyhytmuistin arvioimiseen kehitettyä MMSE (Mini-Mental State Examination) nimistä testiä, jonka suorittamiseen menee noin 10-15 minuuttia. Testi soveltuu parhaiten edenneen muistisairauden tutkimiseen ja seurantaan.

MMSE-testi on helppo ja vakiintunut menetelmä yleisessä muistitutkimuksessa. Testissä on 19 kysymystä, joilla kartoitetaan toimintakykyä perusasioissa kuten lukemisessa, ajan hallinnassa, puheessa ja keskittymisessä. Kysymyksillä pyritään selvittämään onko perusasioissa ilmennyt muutoksia, jotka voisivat liittyä sairauteen. Testin tulos on suuntaa-antava ja tarvittaessa asiakas ohjataan perusteellisempaan muistitutkimukseen. Muistisairauksien varhaisella diagnoosilla, hoidolla ja kuntoutuksella voidaan parantaa sairastuneiden toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä.

Ylivoimaisesti yleisin etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti. Muita eteneviä muistisairauksia ovat esimerkiksi aivoverenkiertosairauteen liittyvä muistisairaus, Lewyn kappale -tauti, Parkinsonin tautiin liittyvä muistisairaus ja otsa-ohimolohkorappeumat. Erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä on tavallista, että muistisairaudessa on sekä Alzheimerin taudin että aivoverenkiertosairauden piirteitä.

Apuvälineohjaus

Asiakkaan mahdollista apuvälineen tarvetta voidaan hoidon yhteydessä myös käydä läpi. Apuvälineen käytöllä pyritään edistämään toimintakykyä ja vähentämään esimerkiksi loukkaantumisen, leikkauksen tai ylirasitusvamman aiheuttamaa haittaa. Apuvälineohjauksessa voidaan tarvittaessa käydä läpi kyynärsauvojen tai muun liikkumisen apuvälineen mitoitus, käytön ohjaus sekä huollon tarve.

Apuvälineitä voidaan käyttää monien eri tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon. Käyttöaiheita ovat esimerkiksi tenniskyynärpää, nilkan nyrjähdys, hyppääjän polvi tai selkäkivut.