Mitä hieronta on?

Hieronta on manuaalista terapiaa, jolla pyritään edistämään hierottavan terveyttä ja toimintakykyä. Hieronnassa kädellä, kyynärvarrella tai kyynärpäällä muokataan kehon eri pehmytkudoksia eli lihaksia, nivelsiteisiteitä, jänteitä tai kalvorakenteita. Kehonhuolto puolestaan on yleistermi käsin tehtäville tekniikoille joihin lukeutuvat kosketus ja liike. Koulutetun hierojan tekemä hieronta on parhaimmillaan näyttöön perustuvaa toimintaa. Tämä tarkoittaa, että hieronnassa yhdistyvät yhteen paras saatavilla oleva tutkimustieto, hierojan kliininen osaaminen ja potilaan uskomukset ja arvot.

Hieronta on hoitomuotona vanha. Ensimmäiset maininnat kirjoitetussa muodossa löytyvät ajalta noin 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Vuosituhansien saatossa eri puolilla maailmaa on syntynyt erilaisia hierontatyylejä ja muun muassa egyptiläisessä, persialaisessa ja japanilaisessa historiallisessa lääketieteen kirjallisuudessa aiheesta on lukuisia mainintoja. Erilaisia hierontatyylejä on tullut ja mennyt ja niiden vaikutustapoja on pyritty selittämään aina sen aikaisen ymmärryksen mukaan. Viime vuosikymmeninä hierontaa on tutkittu enemmän kuin koskaan ja tämä on auttanut lisäämään ymmärrystä hieronnan vaikutuksista. Tämä takaa hierottaville entistä laadukkaampaa, tehokkaampaa ja turvallisempiaa hoitoa.

Hieronta hoitotapahtumana

Ensimmäistä kertaa hierontaan tulevia pyydetään täyttämään esitietolomake asiakasrekisteria varten. Lomakkeessa kysytään muun muassa henkilötietoja, sairauksia, lääkityksiä ja vanhoja vammoja. Nämä tiedot ovat salassapidettäviä eikä niitä anneta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa tai lain luomaa edellytystä.

Ennen varsinaista hoitoa asiakkaan kanssa käydään yhdessä läpi hoidon tavoitteita ja pohditaan miten niihin päästään. Tätä tukee asiakkaan haastattelu, havainnointi ja tutkiminen. Haastattelu sisältää erilaisia kysymyksiä joilla pyritään muun muassa selvittämään hierontaan hakeutumiseen vaikuttaneet tekijät ja mahdollinen oirehistoria. Havainnoinnissa voidaan tarkkailla kehon rakennetta, ryhtiä, liikkumista ja liikkumisen mahdollisia ongelmia, hengittämistä, lihaskireyksiä ja mahdollisia puolieroja kehon rakenteissa.

Tutkimisella pyritään selvittämään tarkemmin vaivojen alkuperää. Tutkimiseen voi lukeutua alueen tunnustelu eli palpaatio, nivelten liikkuvuuksien mittaaminen, lihasvoiman testaus, kävelyn tarkkailu ja tilanteesta riippuen tietyt erityistestit. Vaivan syntytavan selvittäminen mahdollistaa täsmällisemmän terapian ja tätä kautta voidaan nopeuttaa toimintakyvyn palautumista. Hyvä tutkiminen on hyvän hoidon perusta.

Itse hieronta voi olla asiakkaan toiveiden mukaan joko rentouttavaa käsittelyä tai keskittyä asiakkaan vaivojen hoitoon. Hoitotapahtuman aikana voidaan tilanteesta riippuen tehdä klassista tai urheiluhierontaa, nivelkäsittelyä, kalvokäsittelyä, triggerpiste-hoitoa, raskausajanhierontaa, syöpäpotilaan hierontaa, lihastasapainokartoitus, tai kinesio- tai urheiluteippausta. Kotiohjeistuksina asiakas saa halutessaan eri lihaksille venytys- tai voimistusohjeita, jotka tukevat hierontahoitoja.

Hoidon aikana ilmenevästä kivusta, arkuudesta tai heijastetuntemuksista kannattaa mainita hierojalle. Kannattaa myös mainita jos jokin ote tai tekniikka tuntuu mielestäsi epämiellyttävältä niin se voidaan halutessasi jättää tekemättä. Mahdolliset esteet hieronnalle kannattaa mainita hoitoon tullessa.

Hieronnan hyödyt

Hoidon kautta voidaan saavuttaa helpotusta muun muassa kipuihin, turvotukseen, lihaskireyksiin tai stressiin. Urheilijat ja muut aktiivisesti liikkuvat hakevat nopeampaa palautumista ja ylikuormitustilojen ehkäisyä. Raskaanaolevat voivat saada helpotusta raskauden aiheuttamiin kipuihin, suonenvetoihin tai turvotukseen. Aina ei kuitenkaan hoitoon tullessa tarvitse olla olemassa erityistä vaivaa vaan hieronnasta voidaan hakea myös yleistä rentoutumista tai vaivojen ennaltaehkäisyä.


Hakeudu hierontaan, kun:
 • Haluat lievennystä kiputiloihin
 • Niveltesi liikeradat ovat rajoittuneet
 • Sinulla on vamma, josta olet parantumassa
 • Harrastat liikuntaa ja haluat hieronnan tarjoaman tehokkaan lihashuollon
 • Sinulla on päänsärkyä
 • Kärsit stressistä
 • Haluat rentoutua
 • Haluat ennaltaehkäistä jännitystilojen syntyä

Esteet hieronnalle

Este hieronnalle voi olla joko ehdoton jolloin hierontaa ei voida suorittaa lainkaan tai se voi koskea vain paikallista aluetta, kuten esimerkiksi palovammaa. Raskausajan hieronnalle on myös olemassa esteitä ja niitä on avattu alla.


Ehdottomia esteitä hieronnalle ovat:

 • Antibioottikuuri (tapauskohtainen)
 • Flunssa tai kuume
 • Kosketus- tai hengitysteitse tarttuva tauti
 • Sekava tai päihtynyt olotila
 • Vakava verenvuototauti

Paikallisia esteitä hieronnalle ovat:

 • Keinotekoiset verisuonet
 • Laskimotulehdus tai -tukos
 • Paikallinen tulehdus, kuten esimerkiksi:
  • Limapussin tulehdus (bursiitti)
  • Luukalvontulehdus (periostiitti)
  • Lihaksen luutumistulehdus (myositis ossificans)
  • Nivelreuma (arthiritis rheumatica), joka on tulehdustilassa
  • Lihasreuma (polymyalgia rheumatica), joka on tulehdustilassa
  • Kihti (arthiritis urica), joka on tulehdustilassa
  • Nivelrikko, joka on tulehdustilassa
  • Selkärankareuma (spondylarthritis ancylopoetica), joka on tulehdustilassa
 • Suonikohjut
  • Tuoreet vammat:
   • Avohaava
   • Jänteen revähdys
   • Lihasrevähdys
   • Luunmurtuma
   • Paleltuma
   • Palovamma
   • Ruhjevamma
 • Tartunta iholla, joka on bakteerin, viruksen tai sienen aiheuttama
 • Tunnistamaton kyhmy

Pienet lapset ovat aina olleet tervetulleita hieronnan ajaksi yrityksen tiloihin, mutta jos lapsi on kipeä niin silloin pyydän jättämään hänet muualle hoitoon hieronnan ajaksi.

Raskausajan hieronnan esteet

Raskausajan hierontaan liittyvät hyvin pitkälti samat esteet kuin mitä muulloinkin, mutta muutama lisäys tulee kuitenkin huomioida. Hierontaan ei kannata tulla jos sinulla on verenvuotoa synnytyselimistä, lantion tai vatsan alueella ilmenee kipua tai kramppeja, sinulla on säännöllisiä supistuksia ennen 37. raskausviikkoa tai jos sinulla on raskausmyrkytys.

Vatsan alueella ei raskauden aikana käytetä lainkaan voimakkaita otteita ja sääntö pätee vielä 6 viikkoa synnytyksen jälkeenkin. Myös turvonneet alueet hierotaan kevyemmin. Muutenkin hoidossa annetaan erityishuomiota otteiden voimakkuuteen, asiakkaan asetteluun sekä käytettäviin tekniikoihin.

Lääkitys

Lääkitys voi vaikuttaa fysioterapian ja hieronnan toteutukseen. Sen vuoksi on erittäin tärkeää mainita, jos käytät jotain lääkkeitä.

Klassinen ja urheiluhieronta

Klassinen hieronta on perinteistä pehmeisiin kudoksiin kohdistuvaa hierontaa. Hieronta rentouttaa lihaksia, lievittää kipuja, vilkastuttaa verenkiertoa, vähentää turvotusta, sekä rauhoittaa keskushermostoa. Hieronta edistää myös mielihyvähormonien syntymistä ja saa aikaan kokonaisvaltaisen rentouden ja hyvänolon tunteen.

Klassinen Hieronta

Urheilijan hieronta ei otteiltaan juurikaan poikkea klassisesta hieronnasta, mutta urheilijan harjoitteluohjelma täytyy hieronnassa ottaa huomioon. Hoidon pääpaino on palautumisella sekä vammojen ennaltaehkäisyssä. Säännöllinen harjoittelu rasittaa kehoa ja voi altistaa rasitusvammoille sekä loukkaantumisille, varsinkin jos palautuminen on liian vähäistä. Hieronnalla palautumista voidaan nopeuttaa ja näin parantaa urheilijan suorituskykyä.

Palveluihin kuuluu myös urheiluvammojen ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Ennaltaehkäisy tapahtuu pitkälti erilaisilla hierontatekniikoilla ja ohjeistuksella. Vamman jo ilmaannuttua voidaan kartoittaa vamman vakavuutta sekä paranemisvaihetta ja näiden pohjalta luoda paranemista edistävä hoitosuunnitelma. Tilanteesta riippuen vamma-alue voi kaivata lepoa, kylmää, kohoasentoa, teippausta, paranemisvaiheeseen soveltuvia hierontatekniikoita, tai portaistettua kudoksia vahvistavaa harjoitusohjelmaa. Ennen hoitoon saapumistasi muista aina ilmoittaa, jos epäilet itselläsi olevan jotain vammaa.

Yksikin käynti hierojalla voi jo auttaa lievittämään vaivoja, mutta kuten liikunnassa ja venyttelyssäkin, niin suurimman hyödyn hieronnasta saa kun se on säännöllistä.

Raskausajanhieronta

Raskaus muuttaa naisen kehoa monin tavoin ja altistaa tulevaa äitiä monille vaivoille. Raskausajanhieronnassa näitä vaivoja pyritään vähentämään keskittämällä hoito ongelmien aiheuttajiin, kuten esimerkiksi ryhtimuutoksiin, stressiin, tai turvotukseen. Raskauden eteneminen otetaan huomioon hieronta-asennoissa sekä hierontaotteiden voimakkuudessa. Kinesioteippausta voidaan käyttää osana hoitoja esimerkiksi tukemaan liikkuvammiksi tulleitä niveliä, lievittämään ryhtimuutosten aiheuttamia rasituksia, vähentämään raskaudesta johtuvaa turvotusta tai vähentämään lihaskipuja ja -kireyksiä.

Raskaus voi altistaa esimerkiksi:

 • Ryhtimuutoksille mitkä rasittavat varsinkin alaselkää ja niska-hartiaseutua
 • Hengenahdistukselle
 • Turvotukselle
 • Suonenvedoille
 • Iskiakselle
 • Päänsärylle
 • Hermoperäisille vaivoille
 • Lihassärylle ja stressille

Hoidon aikana käytetään erikoistyynyjä, joilla äidin asento saadaan mahdollisimman mukavaksi sekä vähennettyä kehoon kohdistuvaa rasitusta. Raskaushieronta kattaa myös raskauden jälkeisen ajan jolloin äidin keho vielä palautuu raskauden aikana tulleista rasituksista. Ennen hoitoa pyydän sinua täyttämään Raskausajanhieronta-lomakkeen jossa käydään tarkemmin läpi raskautesi sen hetkistä tilaa sekä mahdollisia vaivoja.

Raskausajan hieronta

Syöpäpotilaan hieronta

Syöpä on yleisnimitys suurelle joukolle erilaisia sairauksia, joiden syyt, luonne ja ilmeneminen voivat olla hyvinkin erilaisia. Syöpä ei siis ole yksi yhtenäinen sairaus, vaan joukko erilaisia syöpätauteja, joiden hoidot poikkeavat toisistaan. Myös syövän oireet ovat moninaisia. Syöpä voi olla pitkään oireeton tai siihen voi liittyä vain yleisiä oireita, kuten väsymystä ja laihtumista. Kaikkia syöpäpotilaita voidaan kuitenkin hieroa turvallisesti, jos koulutettu hieroja on saanut asianmukaisen lisäkoulutuksen ja hierontaan on syöpähoitojen aikana hoitavan lääkärin lupa.

Syöpäpotilaan hieronnassa kerätään tavallista hierontakäyntiä enemmän esitietoja. Tämä mahdollistaa hieronnan sopeuttamisen juuri sinun tarpeisiisi ja mahdollistaa turvallisen käsittelyn. Erityishuomioita hieronnassa annetaan paineensäätelylle, hieronta-asennoille ja varotoimille tiettyjen alueiden suhteen. Pääsääntöisesti syöpäpotilaan hieronta on perinteistä hierontaa huomattavasti kevyempää. Syöpäpotilaan hieronnalla ei pyritä parantamaan syöpää vaan ainoastaan lievittämään sairauteen ja sen hoitoihin liittyviä haittoja ja sivuvaikutuksia. Hieronta edellyttää syöpähoitojen aikana aina hoitavan lääkärin luvan hieronnalle eli tämä kannattaa hankkia ennen ajan varaamista.

Tutkimusten mukaan syöpäpotilaan hieronta saattaa vähentää:

 • Kipua
 • Väsymystä
 • Ahdistusta
 • Masennusta

Muita syöpäpotilaan hieronnan positiivisia vaikutuksia voivat olla rentoutuminen, pahoinvoinnin väheneminen, arpikudoksen liikkuvuuden lisääntyminen, helpotus ääreishermostoperäisiin oireisiin, parempi keskittymis- ja havainnointikyky, parempi unen laatu ja parempi elämänlaatu.

Nivelkäsittely

Alentunut liikkuvuus nivelissä vaikuttaa niveltemme liikeratoihin. Pienemmät liikeradat saattavat heikentää nivelten aineenvaihduntaa, mikä puolestaan altistaa niveltä rappeutumiselle. Pidemmällä aikavälillä tämä saattaa aiheuttaa kireyttä myös niveltä ympäröivissä rakenteissa, kuten lihaksissa ja kalvorakenteissa. Nivelkäsittely eli mobilisaatio pyrkii palautttamaan niveleen sen normaalin liikkuvuuden, parantamaan nivelen aineenvaihduntaa, sekä rentouttamaan niveltä ympäröiviä kudoksia. Hoito voi koostua lihasenergiatekniikoista, vetohoidosta, mobilisoivasta hieronnasta tai näiden yhdistelmästä. Hoidon kohteena ovat nivelet ja niveltä ympäröivät kudokset, kuten lihakset, sidekudoskalvot, jänteet ja nivelsiteet sekä selkärangan alueella myös välilevyt.

Mobilisoiva Hieronta

Kalvokäsittely

Kalvokäsittelyllä pyritään muokkaamaan ihonalaisia kalvorakenteita, jotka toisiinsa kiinni liimaantuessaan voivat vaikuttaa haitallisesti kehon liikeratoihin, ryhtiin, sekä liikkeiden sulavuuteen. Ihannetapauksessa nämä rakenteet liukuvat vapaasti toisiinsa nähden, mutta esimerkiksi ikä, toistuva rasitus tai huonosti parantuneet vammat voivat lisätä kudosten välisiä kiinnikkeitä ja näin heikentää kehon liikkuvuutta ja hienomotoriikkaa.

Kalvorakenteet kiinnittyvät kehossa toisiinsa muodostaen linjoja joita pitkin lihasten tuottamat voimat välittyvät kehossa. Tämä tarkoittaa, että erinäisiä vaivoja voidaan hoitaa muualtakin kuin vain oireilevalta alueelta. Esimerkiksi alaselän vaivoja voi helpottaa pohkeen alueen käsittely tai tenniskyynärpää vaivaa voidaan hoitaa pehmentämällä hartiaseudun kireyksiä.

Kalvokäsittely

Triggerpisteen hoito

Lihaksessa oleva triggerpiste on ympäristöään kireämpi kohta, joka heijastaa kivun tai paineen tuntemuksia muualle kehoon. Pisteen luoma lihaskireys vaikuttaa alueen liikkuvuuteen sekä aiheuttaa ja ylläpitää usein haitallisia asennonmuutoksia kehossa. Vaivan syntyyn vaikuttaa moni asia, mutta usein taustalla on liiallinen lihasrasitus, vamma, kipu, huono ergonomia tai vääränlainen venyttely. Hoidon kannalta on tärkeää pyrkiä selvittämään miksi piste on päässyt muodostumaan jotta vältytään sen uusiutumiselta. Tähän pyritään tarkastelemalla kehoa kokonaisuutena eli ryhdin mahdollinen vaikutus sekä kireydet muualla kehossa otetaan asiassa myös huomioon.

Triggerpisteen hoito

Lihastasapainokartoitus

Tutkiminen on hyvän hoidon perusta ja hieronnassa se tapahtuu haastattelulla, havainnoimmalla sekä tunnustelemalla. Eräs hyödyllinen havainnoinnin keino on lihastasapainokartoitus, joka on hyvä suorittaa hoitosuhteen alkupuolella. Kartoituksessa tarkastellaan kehon asentoja ja ryhtiä sekä mahdollisesti käydään läpi lihaskireyksiä, nivelten liikeratoja ja lihasten aktivoitumisjärjestyksiä. Kartoituksen tekeminen helpottaa hierontasuunnitelman luomista, takaa paremman hoitotuloksen ja auttaa asiakasta paremmin ymmärtämään vaivojensa syitä.

Lihastasapainokartoitus

Ihmisen elämän aikana tapahtuvat fyysiset ja psyykkiset rasitukset vaikuttavat kehon olemukseen ja kertovat minkälaisen rasituksen alaisena hän on ollut. Kartoituksen tarkoitus on arvioida näiden rasitusten aiheuttamia muutoksia kehon rakenteille ja toiminnalle mikä puolestaan luo pohjaa hoitosuunnitelmalle. Jo pelkkä ryhdin tarkkailu on hyvin valaisevaa, koska siihen on kirjoitettu yksilön elämänkokemus, opitut tavat ja toimintamallit, mahdolliset vammat ja leikkaukset sekä myös kaikenlaiset psyykkiset rasitteet. Katsomalla voidaan nopeasti päätellä mahdollisia lihaskireyksiä sekä niiden syitä.

Kinesio- ja urheiluteippaus

Kinesioteippauksella kehon toimintaan voidaan vaikuttaa monin eri tavoin, mutta perusajatuksena on aina parantaa yksilön toimintakykyä. Teippauksella voidaan vähentää kipuja, lihaskireyksiä, turvotusta sekä tukea ja ohjata kehoa tai yksittäistä niveltä. Käyttöaiheita ovat esimerkiksi raskauteen liittyvä jalkojen turvotus, tenniskyynärpää sekä selkäkivut. Myös huonoon ryhtiin voidaan teippaamalla vaikuttaa ohjaamalla kehoa parempaan asentoon.

Kinesioteippaus

Urheiluteippausta voidaan käyttää ennaltaehkäisemään vammoja, ensiapuna vamman jo synnyttyä, tai osana kuntoutusta tehostamaan paranemista sekä ehkäisemään vamman uusiutumista. Käyttöaiheita ovat esimerkiksi nivelside- ja ruhjevammat, lihasvenähdys tai vähemmän vakavat lihasten repeämät, ja nivelen yliliikkuvuus tai epävakaus. Urheiluteippauksessa voidaan käyttää tilanteesta riippuen joko kovempaa tai joustavampaa teippiä, mutta riippumatta käytetystä teipistä tavoitteena on aina tukea aluetta tarpeeksi samalla kun säilytetään alueen tarkoituksenmukainen liikkuvuus.

Urheiluteippaus