Hiukan tietoa minusta

 


Nimeni on Martti Rajala ja olen koulutettu hieroja. Valmistuin hierojaksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta vuoden 2008 syksyllä. Koulutus sisälsi opintoja ihmisen anatomiasta, fysikaalisista hoidoista, tuki- ja liikuntasairauksista, ravitsemuksesta, sekä terveysliikunnasta.

Lisäoppia olen saanut hierojan erikoisammattitutkinnosta, josta suoritin neljä osaa loppuun kesällä 2013 Pirkanmaan Urheiluhierojakoulussa. Koulutukseen lukeutui Urheilijan hieronta, Niveltoiminnan ylläpitäminen ja edistäminen, Kivun hoito, sekä Asiakaspalvelun, markkinoinnin ja hierojan työn kehittäminen. Viidennen erikoisammattitutkinnon osa-alueen Hieroja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä suoritin loppuun kesällä 2015 Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa.

McKenzie-menetelmän eli mekaanisen diagnostisoinnin ja terapian kansainvälisen tutkinnon suoritin loppuun syksyllä 2015. Koulutus ja tutkintotilaisuus järjestettiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Näyttötutkintomestari-koulutuksen kävin loppuun Tampereen Ammattikorkeakoulussa kesällä 2016. Olen samassa koulussa tällä hetkellä opiskelemassa fysioterapiaa viimeisen vuoden opiskelijana. Koulun oheen opiskelen myös urheilufysioterapiaa.

Vuodesta 2016 olen toiminut yhtenä amerikkalaisen jalkapalloseuran Tampere Saintsin huoltajista. Huoltajan toimenkuvaan kuuluu muun muassa urheiluvammojen tutkiminen, hoito, ennaltaehkäisy ja teippaaminen. Käyn säännöllisesti lisäkoulutuksissa ja pyrin jatkuvasti kehittämään taitojani itsenäisesti opiskelemalla kotimaista ja ulkomaista ammattikirjallisuutta. Haluan tarjota asiakkailleni mahdollisimman hyvää kehonhuoltoa ja mielestäni tämä onnistuu parhaiten jatkuvan ammatillisen kasvun kautta.

Olen myös Koulutettujien hierojien liiton, Suomen Fysioterapeuttien liiton, ja Suomen McKenzie Instituutin jäsen.

Klassinen Hieronta

Hierojan ammattitutkinto (50 ov)

Hierojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö on terveydenhuollon ammattilainen ja pyrkii toimillaan edistämään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisiin elämäntapoihin ja kannustaa heitä aktiivisuuteen oman toimintakykynsä ylläpitämisessä ja edistämisessä. Hän osaa hieroa eri-ikäisiä, terveitä ja eri kansansairauksia sairastavia ihmisiä suunnitelmallisesti ja turvallisesti, käyttäen moniammatillista asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena.

Koulutukseni sisälsi opintoja muun muassa terveys- ja ravitsemusneuvonnasta, liikunnasta, fyysisen kunnon mittaamisesta ja liikunnan ohjaamisesta, anatomiasta ja fysiologiasta, kansansairauksista, tuki- ja liikuntaelinsairauksista, asiakkaan tutkimisesta, ergonomiasta, hieronnasta ja sen soveltamisesta, fysikaalisista hoidoista, sekä yrittäjyydestä.

Hierojan erikoisammattitutkinto

Hierojan erikoisammattitutkinto on koulutetuille hierojille suunnattu jatkokoulutus, jonka jokaisessa osa-alueessa keskitytään syventämään hierojan osaamista oman alansa asiantuntijana. Olen suorittanut kyseistä tutkinnosta viisi osa-aluetta.

Urheilijan hieronta koulutus sisälsi opetusta urheilijan peruskuntokauden, kilpailuun valmistavan kauden, kilpailukauden ja ylimenokauden ominaispiirteistä sekä näiden huomioimisesta hierontahoidoissa. Koulutuksessa käytiin läpi myös lihastasapainokartoitusta, teippaamista, lihasvenytyksiä, urheiluvammoja sekä urheilijan ravitsemusta.

Niveltoiminnan ylläpitäminen ja edistäminen koulutus sisälsi opetusta nivelten toiminnasta, nivelten liikkuvuutta edistävistä tekniikoista, sekä käsittelyn mahdollisista esteistä. Koulutuksessa käytiin läpi niveltä ympäröivien rakenteiden seka erilaisten sairauksien vaikutuksia nivelten toimintaan.

Kivun hoito koulutus sisälsi opetusta kivun anatomiasta ja fysiologiasta sekä kivun syntymekanismeista. Koulutuksessa käytiin läpi TENS-laitteen käyttöä kivun hoitamiseen, yleisempien tulehduskipulääkkeiden ja opiaattien vaikutuksia, kinesioteippausta, triggerpiste-hoitoa sekä kalvokäsittelytekniikoita.

Asiakaspalvelun, markkinoinnin ja hierojan työn kehittäminen koulutus sisälsi opetusta erilaisten ihmisten kohtaamisesta, oman yrityksen ja markkinoinnin kehittämisestä, sekä oman työn laadun kehittämisen keinoista.

Hieroja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä koulutus sisälsi opetusta hermostoperäisten sairauksien (muun muassa Alzheimerin taudin, Parkinsonin taudin ja MS-taudin) syistä, oireista, vaikutuksista toimintakykyyn ja hierontahoitoon. Kävimme koulutuksessa läpi tuki- ja liikuntaelinsairauksia, mielenterveydenhäiriöitä sekä erinäisiä muistihäiriöitä. Koulutukseen kuului opetusta myös terveellisten elämäntapojen merkityksestä ja terveysriskien tunnistamisesta, apuvälineiden käyttöä ja ohjaamista, sekä eri kuntoutusväylien mahdollisuuksia.

McKenzie-menetelmä (30op)

Olen opiskellut McKenzie-menetelmää, joka tunnetaan lyhenteellä MDT (Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia). Hoitotavan päätavoitteina on poistaa kipu, palauttaa nivelten normaali toiminta sekä ehkäistä vaivan uusiutuminen ja paheneminen. McKenzie-menetelmää käytetään muun muassa välilevynpullistumien, lyhentyneiden kudosten, kiinnikkeisten hermojuurien, ryhtiongelmien, ja lihas- ja jännevammojen hoitoon sekä nivelten sisäisten häiriöiden korjaamiseksi.

Menetelmässä painotetaan asiakkaan voimaannuttamista ja pyritään vähentämään riippuvuutta terapeuttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle opetetaan tekniikoita joilla hän voi hoitaa itseään ja terapeutin tekniikoita käytetään vain jos asiakkaan itsensä tekemistä tekniikoista ei ole tarpeeksi hyötyä.

Urheilufysioterapia

Opiskelen tällä hetkellä jatko-opintoina myös urheilufysioterapiaa SUFT:n kautta. Urheilufysioterapiaopinnot koostuvat useasta eri osa-alueesta, joista olen suorittanut osiot Urheilufysioterapian peruskurssi ja Urheilijan Lanneselkä-Lantio-Lonkka.

Syöpäpotilaan hieronta

Syöpäpotilaan hieronta edellyttää ymmärrystä syövästä, sen hoidoista ja näiden vaikutuksista hieronnan turvalliseen toteutukseen. Syöpähoitojen aikana hieronta edellyttää aina myös hoitavan lääkärin luvan hieronnalle. Aiheeseen liittyen olen käynyt kurssit Massage for People Living with Cancer ja Deepening your Oncology Massage Practice, joiden kouluttajina toimivat lisensoidut hierojat Annette Lovett ja Cheryl Smith. Olen myös käynyt kurssin Syöpäpotilaan fysioterapia, jonka kouluttajina toimivat fysioterapeutit Katja Ristimäki ja Terhi Pyykönen.

Duodecim Oppiportin koulutuksia

Duodecim Oppiportti on terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuspalvelu. Oppiportissa olen suorittanut koulutukset:

2019: Turvallinen lääkehoito

2019: Vuorovaikutus vakavasti sairaan kanssa

2019: Alaselkäpotilaan anamneesi

2019: Alaselkäpotilaan kliininen tutkiminen

2019: Neurologisen potilaan päivtystysarvio

2019: Kivun hoito

2019: Motivoiva keskustelu

2019: Ensihoidon potilasturvallisuus

2019: Liikkumista lääkkeeksi

Käymiäni avointen korkeakoulujen koulutuksia

2019: Johns Hopkins University - Understanding Prostate Cancer - 3 viikkoa

2019: University of Calgary & Université Laval - Concussion: Prevention, detection and management - 6 viikkoa

2019: Johns Hopkins University - Introduction to the Biology of Cancer - 6 viikkoa

2018: Metropolia ammattikorkeakoulu - Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen - 5 opintopistettä

2017: Johns Hopkins University - Understanding Cancer Metastasis - 3 viikkoa

2016: McGill University - BODY 101x: The Body Matters - 10 viikkoa

2015: University of Pennsylvania - Going Out on a Limb: Anatomy of the Upper Limb - 6 viikkoa

2015: University of Reading - Heart Health: A Beginner's Guide to Cardiovascular Disease - 4 viikkoa

2015: University of Wollongong - Understanding Common Diseases - 4 viikkoa

2014: Harvard University - AnatomyX: Musculoskeletal Cases - 5 viikkoa