Mitä fysioterapia on?

Fysioterapiassa edistetään liikkumis- ja toimintakykyä tutkittuun tietoon perustuvien menetelmien avulla. Sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa kiputiloissa, urheilijoiden suorituskyvyn tukena tai esimerkiksi osana syöpäpotilaiden kuntoutusta.

Fysioterapiakäynnin kulku

Ensimmäistä kertaa Valkeaan Lootukseen tulevat täyttävät esitietolomakkeen. Lomakkeella kysytään henkilötietojen lisäksi mahdollisista sairauksista, lääkityksistä ja vammoista. Kaikki antamasi tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman lupaasi. Tietojen keruu perustuu lakiin ja takaa fysioterapian turvallisuuden.

Jokainen meistä on yksilö, ja siksi fysioterapia suunnitellaan aina yksilöllisesti. Alkuhaastattelulla kartoitetaan oirehistoria ja pyritään rajaamaan sitä, mistä oireet voivat johtua. Haastattelun tueksi havainnoidaan kehon rakenteita, mahdollisia puolieroja, ryhtiä, liikkeen laatua ja hengitystä. Tarvittaessa oireiden alkuperä selvitetään tutkimalla, esimerkiksi tunnustelemalla kehon osia, mittaamalla nivelten liikkuvuuksia, testaamalla lihasten voimaa tai käyttämällä muita oireisiin sopivia erityistestejä.

Käytännön fysioterapia koostuu erilaisista harjoitteista, joiden oheen voidaan tarvittaessa yhdistää hierontaa, nivelten käsittelyä tai teippaamista. Valitsemme yhdessä sinulle mielekkäät harjoitteet, jotka tukevat tavoitteitasi.

Fysioterapiaa varten kannattaa pukeutua mukaviin ja liikunnan salliviin vaatteisiin.

Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapiaa käytetään tyypillisesti urheilijan vammojen kuntoutuksessa. Tavoitteena on tällöin turvallinen palaaminen lajin pariin nousujohteisen harjoittelun avulla. Yksilöllisen fysioterapian suunnittelussa hyödynnetään laji- ja urheilija-analyyseja, jotka purkavat osiin lajin vaatimukset sekä siinä tarvittavat ominaisuudet.

Uudelleenloukkaantumisriskiä voidaan vähentää esimerkiksi liikkuvuusharjoittelulla, vahvistavilla harjoitteilla ja teippauksilla. Fysioterapiaan voi kuulua myös palautumista tukevia toimia, kuten hierontaa tai hengitysharjoituksia.

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia

Fysioterapeutin puoleen on hyvä kääntyä, kun jokin kiputila haittaa elämää. Useimmiten kivut helpottuvat harjoitteilla, jotka edistävät nivelten liikkuvuutta, lihasten voimaa, hermojen toimintaa sekä arjen toimintakykyä.

Samaa vaivaa voidaan lähestyä useita erilaisia fysioterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen. Omaa erikoisalaani on McKenzie-menetelmä, joka on tutkitusti tehokas hoitokeino selän ja raajojen kiputiloihin. Menetelmää käytetään muun muassa välilevynpullistumien, lyhentyneiden kudosten, kiinnikkeisten hermojuurien, ryhtiongelmien sekä jännevammojen hoitoon.

Syöpäpotilaan fysioterapia

Fysioterapia voi auttaa ennen syöpähoitoja, hoitojen aikana tai niiden jälkeen. Harjoitteita käytetään esimerkiksi kehittämään potilaan kestävyyttä ja lihasvoimaa, edistämään nivelten liikkuvuuksia tai pienentämään kivun ja lymfaturvotuksen riskiä. Turvotusalttiuteen ja kudosten liikkuvuuteen voidaan puolestaan vaikuttaa erilaisin teippauksin.

Syöpäpotilaan fysioterapiassa tavoitteena voi myös olla liikunnan pariin palaaminen turvallisesti, syöpähoitojen kehoon aiheuttamat muutokset huomioiden.

Asiakasturvallisuus

- Käytän hoitojen aikana maskia ja nitriilikäsineitä. Asiakkaille maskin käyttö on vapaaehtoista.

- Kaikki asiakkaat ovat vakuutettuja Valkean Lootuksen potilas- ja vastuuvakuutuksen kautta.